2020. Július 09. | Lukrécia
Előző

NYEREMÉNYJÁTÉK!...

Következő

NYEREMÉNYJÁTÉK!...

NYEREMÉNYJÁTÉK!

Egy kérdés, egy jó válasz, és a három legszerencsésebbé lesz a képen látható Yamuna Renessence arcápoló termékcsalád

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A nyereményjáték szervezője: A „Yamuna” elnevezésű ajándéksorsolásos játék (továbbiakban: Játék) szervezői: az Elite online magazin, kiadója a Vikusz Média Kiadói Kft. (cím: 1134 Bp. Apály u.4/a) és a Yamuna Kft  (7400 Kaposvár, Dombóvári út 3.) a továbbiakban: Szervezők.

Részvételi feltételek:

A Szervezők által megjelentetett Játékban kizárólag az vehet részt, aki a http:/www.facebook.hu weboldalon rajongója a Yamuna Jászai (https://www.facebook.com/YamunaJaszai/?fref=t) és az Elitemagazin.hu (https://www.facebook.com/Elitemagazin.hu) profiljának és a játék időtartamán belül teljesíti a „Mechanizmus” c. fejezetben leírtakat.

A nyereményjáték időtartama: 2015. december 3 – december 9. 12 óra

Mechanizmus
A játékos feladata, hogy a nyereményjáték leírásában található kérdésre a helyes választ visszaküldje az elitemagazinweb@gmail.com email címre. A e-mail tárgy mezőjébe a „Yamuna” mondatot kell írni.

Kérdés: Hol található Budapesten a Yamuna márka bolt?
A.) Andrássy út         B.) Jászai Mari tér            C.)  Margit körút

 

A sorsolás időpontja: 2015. december 10. 19 óráig

Sorsolás: A nyertesek kisorsolását a www.random.org végzi a véletlenség elvének megfelelő gépi módszerrel.

Nyeremény:
A helyes választ visszaküldők között egy Yamuna renessence nappali krémet és egy Yamuna renessence szérumot sorsolunk ki.

 

Részvétellel kapcsolatos tudnivalók
• A Játékos a részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a nyertessé válása esetén a Szervező nevét ellenszolgáltatás nélkül a nyereményjátékról szóló kommunikációjában nyilvánosságra hozza.
• A Játékos a részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címére a Szervező hírlevelet, illetve reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. Erre a Szolgáltató a kiküldött elektronikus hírlevelekben, valamint a hirdetés tartalmú üzenetekben is lehetőséget biztosít. Egyéb szabályok és tudnivalók
• A Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő elitemagazin.hu szerkesztősége, valamint annak kiadójaként a Vikusz Média Kiadói Kft., illetve a Yanuma Kft. munkavállalói nem vehetnek részt.
• A Játékban csak a játék időtartama alatt a játék kiírásában szereplő e-mailen keresztül megadott helyes válaszok értékelhetők. A Szervező a sorsolásra beérkezett válaszokat ellenőrzi és azokat, amelyek a fenti feltételeknek nem felelnek meg, érvénytelennek nyilvánítja, és a Játékból kizárja. A hibásan/hiányosan kitöltött és elküldött e-mailért a Szervező felelősséget nem vállal.
• Amennyiben a szabályszerűen kisorsolt nyertes Játékos nem kíván élni a nyereményével, lehetősége van arra - a nyeremény átvételét követően - hogy nyereményét más személyre átruházhassa. A nyeremény átvételét követően a jövőben azonban sem a kisorsolt nyertes Játékos, sem az a személy, akire a nyeremény átruházásra került, semmilyen követelést nem támaszthat a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem kíván élni sem a nyereményével, sem a nyeremény átruházásának jogával, és a nyereményéről írásban lemond, úgy a Szervező a sorsolásra pótsorsolást ír ki az eredeti sorsolást követő 15 nap utáni naptári héten.
• A nyeremény készpénzre nem válthatóak.
• A nyertes nevét az Elite online magazin facebook oldalán tesszük közzé a sorsolást követő három munkanapon belül, valamint külön e-mailben értesítjük a nyeremény átvételének részleteiről.
• A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
• Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője jogosult.
• A Szervező a nyeremények minőségét illetően semmiféle felelősséget nem vállal.
• Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.

 

 

Előző

NYEREMÉNYJÁTÉK!...

Következő

NYEREMÉNYJÁTÉK!...

Kövess minket!