2021. Július 29. | Márta, Flóra

Helen Rappaport: A Romanovok utolsó napjai

II. Miklós és családja utolsó tizenhárom napjának, utolsó óráinak, utolsó perceinek hátborzongató története – az aljas és kegyetlen gyilkosságé, amely végett vetett a 300 éves Romanov-uralomnak.

 

1918. július 4-én új parancsnokot neveztek ki a szigorúan őrzött, jekatyerinburgi Ipatyjev-ház élére. Jakov Jurovszkijnak hívták, s az ő feladata volt, hogy végleg megoldja a cári család kérdését, amely egyre több gondot okozott a bolsevik vezetésnek. Tizenhárom nappal később Jurovszkij parancsára, de minden bizonnyal Moszkvából – Lenintől és Szverdlovtól – érkező utasításra egy alagsori szobában kivégezték II. Miklós volt cárt, a feleségét, Alekszandra Fjodorovnát, négy lányukat, a trónörökös Alekszejt és a még velük lévő szolgáikat. 

 

A történetet már sokan megírták, Rappaport könyve mégis különleges. Soha senki nem tárta fel még ilyen meggyőzően az uráli bolsevikok és a moszkvai vezetés kapcsolatát – miután a hivatalos orosz történetírás ma  is azt tartja, hogy a gyilkosságra sem Lenin, sem bárki az új szovjet-kommunista kormány vezetői közül nem adott utasítást, és főleg nem a cárné, a lányok, a kiskorú Alekszej és a szolgák megölésére.

 

Soha senki nem írta meg ilyen percnyi pontossággal a kivégzés minden hátborzongató részletét – felkutatva minden létező beszámolót az utolsó órákról. És soha senki nem ábrázolta még ennyire árnyaltan az utolsó orosz cárnak, feleségének, lányainak és beteg fiának személyiségét – minden hibájukkal, ugyanakkor azzal a méltósággal együtt, ahogy sorsukat viselték. Rappaport könyve a precíz, de egyben érzelmekkel telített történetírás remekműve.

 

NÉVJEGY

Helen Rappaport brit történész két nagy témája az orosz Romanov-család és a brit Viktória királynő. Minden könyve elmélyült kutatómunka eredménye, ugyanakkor az írónő személyes, gyakran szenvedélyes érzéseit is feltáró, regényes beszámoló jelentős történelmi alakokról (vagy épp a történelem áldozatairól), akiknek ő a lelkét is szeretné megismerni.  Magyarul korábban a Romanov nagyhercegnők életét végigkísérő könyve jelent meg A négy nővér cím

mel.

 

Kövess minket!